Skip to main content

Huisreglement Villa on the Beach

Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, tevens zal ontzegging van de toegang worden aangezegd.

 1. Bij calamiteiten dient u ten alle tijde instructies van het personeel op te volgen.
 2. U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen. Glazen en blikjes dienen binnen of op het terras leeg te worden gedronken, het is niet toegestaan consumpties mee te nemen naar elders. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etens- en drinkenswaren te nuttigen binnen of op het terras.
 3. U mag zich binnen het bedrijf of buiten op het terras niet agressief of dominant opstellen, zowel niet in woord als gedrag.
 4. Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan de toegang u blijvend worden ontzegd.
 5. U mag niet in het bezit of onder invloed van drugs of alcohol zijn.
 6. Roken is binnen niet toegestaan.
 7. Het gebruik of bezit van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
 8. U dient tenminste 18 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel middels legitimatie te kunnen aantonen. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan gasten onder 18 jaar oud.
 9. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 10. Het is niet toegestaan om met meer dan één persoon tegelijkertijd aanwezig te zijn in een afsluitbaar toilet.
 11. Grote groepen zonder reservering kunnen worden geweigerd; hinderlijke samenscholing wordt niet getolereerd.
 12. Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht, behouden wij ons het recht u de toegang te weigeren.
 13. In het geval van een besloten avond behouden wij ons het recht u te weigeren. Een besloten avond zal duidelijk geafficheerd worden.
 14. Personen die weigeren door de metaaldetector te lopen mogen niet naar binnen.
 15. U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing. Bij diefstal doet Villa on the Beach altijd aangifte.
 16. Wij wijzen u erop dat ons pand, zowel binnen als buiten, is voorzien van camera’s. Eenieder in ons bedrijf stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.
 17. U bent zelfverantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij vermissing.
 18. Garderobe is verplicht. U krijgt uw eigendommen alleen retour op vertoon van bijbehorend garderobeticket. Bent u, door welke reden dan ook, niet meer in bezit van een garderobeticket zult u tot sluitingstijd moeten wachten. Voor verloren voorwerpen kunt u zich richten tot: INFO@VILLAONTHEBEACH.NL.
 19. Gebruik garderobe geschiedt op eigen risico gebruiker. Villa on the Beach is niet aansprakelijk voor de schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. De aansprakelijkheid van Villa on the Beach is te allen tijde beperkt tot 200 euro per in bewaring gegeven item, inclusief inhoud. Voor vergoeding vragen wij u een originele geprinte kassabon te overleggen. Geschreven kassabonnen worden niet geaccepteerd.
 20. Onze gasten dienen een verzorgde uitstraling te hebben. Onder andere sportkleding, joggingpakken, gympen, petten/caps en schuine schoudertassen zijn niet toegestaan.
 21. Villa on the Beach maakt beeldmateriaal voor promotiedoeleinden. Wil je niet op beeld? Je kunt dit aangeven met een sticker. Deze sticker is gratis verkrijgbaar bij de entree van Villa on the Beach.
 22. Het is verboden ongevraagd en zonder toestemming foto’s en video-/audio opnames te maken binnen het bedrijf en deze voor publicatie of commerciële doeleinden in te zetten. Voor aanvragen richt u zich tot MARKETING@GEZELLIGHORECA.NL. Het is verboden professionele audiovisuele apparatuur mee naar binnen te nemen zonder toestemming van bovengenoemd contact.
 23. Het is verboden zonder toestemming reclame te maken voor (evenementen van) derde partijen in Villa on the Beach.
 24. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze aan de management van Villa on the Beach melden via INFO@VILLAONTHEBEACH.NL.

en_USEnglish